Rejestracja znaku towarowego Wrocław

Rejestracja znaku towarowego

W ramach świadczonych przez nas usług prawnych dokonujemy na rzecz naszych Klientów rejestracji znaków towarowych w procedurze przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja znaku towarowego – nasz sposób działania

W pierwszej kolejności dokonujemy analizy tzw. zdolności rejestrowej danego znaku, czyli sprawdzamy zarówno pod kątem prawnym, jak i faktycznym, czy dany znak może zostać zarejestrowany i objęty ochroną prawną. Następnie, mając na względzie potrzeby naszych Klientów i specyfikę branży, w jakiej działają, proponujemy klasy towarowe lub usługowe, w których znak ma być chroniony. Informujemy Klientów o wszystkich kosztach związanych z procedurą rejestracyjną znaku towarowego, na którą składają się opłaty za zgłoszenie znaku w pierwszej i kolejnych klasach, opłata za pierwszą 10-letnią ochronę prawną w każdej z klas, opłata za publikację o udzielonymi prawie ochronnymi, a także opłata od udzielonego pełnomocnictwa oraz koszty reprezentacji prawnej.

W dalszej kolejności przygotowujemy kompleksowo wniosek rejestracyjny, którego wymogi formalne – zwłaszcza pod kątem prawidłowego opisu danego znaku, rządzą się specyficznymi prawami.

Procedura rejestracyjna w Polsce trwa ok. 6 miesięcy. W jej ramach inne podmioty, które uznałyby, że rejestracja danego znaku naruszałaby ich prawa ochronne, mogą złożyć sprzeciw i wówczas procedura się wydłuża, ale ostatecznie ochrona prawna udzielona jest od momentu wniesienia wniosku i na potwierdzenie tego faktu Klient otrzymuje piękne świadectwo ochronne. Reprezentujemy naszych Klientów kompleksowo w toku całego postępowania rejestracyjnego – w tym także w toku tzw. postępowania sprzeciwowego, aż do uzyskania świadectwa ochronnego.

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego?

Po pierwsze osoba, na rzecz której dokonano rejestracji znaku towarowego staje się jego właścicielem, a co za tym idzie – w świetle prawa ma ona wyłączne prawo używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Stając się właścicielem danego znaku, można umieszczać go na wszelkich swoich produktach, w reklamach, czy dokumentach. Dany podmiot uzyskuje prawny monopol na posługiwanie się zarejestrowanym znakiem w swojej branży.

Ponadto rejestracja znaku zdecydowanie ułatwia walkę z nieuczciwą konkurencją, ponieważ w sytuacji, gdy ktokolwiek narusza znak towarowy, próbując np. podszyć się pod daną markę, ponosić będzie tego konsekwencje prawne. Fakt naruszenia zasad uczciwej konkurencji w przypadku, gdy mamy do czynienia z zarejestrowanym znakiem towarowym jest zdecydowanie łatwiejszy do wykazania, zaś samo postępowanie zacznie efektywniejsze.

Dana marka legitymując się zarejestrowanym znakiem towarowym staje się także bardziej prestiżowa w odbiorze swoich klientów. Nie od dziś wiadomo jak duże znaczenie ma przywiązanie klientów do danej marki, do jej produktów i jakości, które zaopatrzone w chroniony znak towarowy, stają się stabilnymi i rozpoznawalnymi na rynku.

Rejestracja znaku to również inwestycja w długofalowy sukces. Chroniąc swoją markę, tworzymy trwałą wartość dla naszego biznesu, co może przyczynić się do wzrostu jego wartości na rynku. Posiadając prawnie chroniony znak towarowy możemy w obrocie posługiwać się oznaczaniem ® potwierdzającym, że znak został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej, co niewątpliwie daje poczucie spokoju i dumy.  Decydując się na rejestrację znaku towarowego nasi Klienci uświetniają wizerunek swojej marki, co w obecnych czasach jest na wagę złota.

Rejestracja znaku towarowego – Kancelaria Adwokacka Wrocław

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką we Wrocławiu w celu umówienia dogodnego terminu spotkania w sprawie rejestracji znaku towarowego.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO