Adwokat podział majątku Wrocław

Sprawy o podział majątku

W ramach usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, jakie świadczymy w Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci we Wrocławiu znajdują się sprawy związane z podziałem majątku. Jako że kwestie majątkowe są jednymi z najpowszechniejszych, a jednocześnie budzących największe emocje – warto do nich podejść w sposób fachowy, łączący merytoryczną wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami. Takie właśnie wartości przyświecają nam w ramach spraw o podział majątku, jakie prowadzimy dla naszych Klientów.

Kiedy dochodzi do podziału majątku?

Działania związane z dzieleniem określonych składników majątku pojawiają się głównie na kanwie dwóch rodzajów spraw:

– podział majątku po rozwodzie byłych małżonków,

– podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców, czyli tzw. dział spadku.

Postępowanie spadkowe związane z podziałem majątku może odbywać się na różne sposoby, w tym poprzez negocjacje między stronami, mediację, a także w toku postępowania sądowego. W naszej kancelarii zapewniamy wsparcie dla naszych Klientów na każdym z powyższych etapów, dostosowując podejście do ich indywidualnych potrzeb, dążąc jednocześnie do możliwie sprawnego zakończenia sprawy.

Jak długo trwa sprawa o podział majątku?

Z powyższym pytaniem w sprawach działowych spotykamy się bardzo często i ma ono swoje uzasadnione przyczyny. Zależnie bowiem od wybranego sposobu działania i możliwości w danej sprawie – sfinalizowanie sprawy działowej może potrwać od kilku tygodni (w przypadku zawarcia pozasądowej ugody) do nawet kilku lat (w przypadku skomplikowanych spraw sądowych).

Czynnikami, które w głównej mierze wpływają na długość postępowania są:

– trudności z ustaleniem składników danego majątku, gdyż często zdarza się tak, że choć wydawać by się mogło, że dany składnik stanowił majątek wspólny małżonków, w świetle prawa stanowi on majątek osobisty jednego z małżonków,

– spory dotyczące ustalenia wartości danych składników majątku – zwłaszcza tych niestandardowych, jak np. udziały, czy akcje w spółkach,

– wola stron do osiągnięcia porozumienia przedsądowego, czy też jej brak, a co za tym idzie – konieczność zainicjowania postępowania sądowego, w ramach którego najczęściej przeprowadzany jest dowód z opinii biegłego na okoliczność np. wartości nieruchomości, co zdecydowanie wydłuża postępowanie,

– trudności w ustaleniu miejsca pobytu spadkobierców w sprawach o dział spadku.

Czy w sprawie o podział majątku potrzebny jest adwokat?

Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wszystko bowiem zależy od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że sprawy majątkowe nierzadko stanowią zarzewie konfliktów i sporów, które całkowicie paraliżują możliwość potocznego „dogadania się” stron. W takich okolicznościach wsparcie adwokata od spraw o podział majątku bywa niezastąpione. Dlaczego? Adwokat, jako profesjonalny pełnomocnik poza posiadaną wiedzą i doświadczeniem w sprawach działowych, daje jednocześnie gwarancję fachowego spojrzenia na daną sprawę, nie angażując się w pozaprawny spór między stronami. Prowadzimy w imieniu naszych Klientów korespondencję w sprawach działowych na każdym ich etapie, odciążając w ten sposób Mocodawców. W naszej kancelarii, dążąc do maksymalnej satysfakcji Klientów, podejmujemy współpracę m.in. z rzeczoznawcami z różnych dziedzin, którzy ułatwiają proces ustalania wartości danego składnika majątkowego, co zdecydowanie przyspiesza postępowanie. Sprawy o podział majątku – zwłaszcza między małżonkami, mają swoją określoną specyfikę, zaś doświadczenie w ich prowadzeniu jest jednym z ogromnych atutów naszego zespołu, co pozwala Klientom poczuć niezbędne wsparcie.

Podział majątku adwokat Wrocław

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata we Wrocławiu w sprawie o podział majątku, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO