Tymczasowe aresztowanie Wrocław

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych. Rozumiemy, jak kluczowe jest egzekwowanie podstawowych praw przez każdą osobę zatrzymaną. Wynikają one zarówno z prawa polskiego, jak i norm międzynarodowych. Należą do nich prawo do bycia poinformowanym o przyczynach zatrzymania, prawo do powiadomienia bliskich oraz niewątpliwie jedno z najważniejszych – prawo do kontaktu z adwokatem. To ostatnie umożliwia zatrzymanym dostęp do profesjonalnej porady prawnej, co jest nieocenione w początkowej fazie postępowania karnego.

Prawo do kontaktu z adwokatem

Prawo do kontaktu z adwokatem jest kluczowym elementem ochrony prawnej osoby zatrzymanej. Każda taka osoba ma prawo do niezwłocznego poinformowania adwokata o swoim zatrzymaniu oraz prawo do spotkania z nim przed pierwszym przesłuchaniem. Kontakt z adwokatem pozwala na przygotowanie skutecznej strategii obrony już na samym początku postępowania. Co ważne, zasadą jest, że rozmowa z adwokatem odbywa się bez udziału osób trzecich, policjantów czy prokuratora. Zatrzymany ma wówczas prawo do pełnej konsultacji i ustalenia linii obrony z ustanowionym przez siebie lub bliskich obrońcą. Kontakt ten powinien wątpić najpóźniej przed przeprowadzeniem czynności z udziałem zatrzymanego. To jest przed przedstawieniem mu zarzutów i przesłuchaniem.

Rola adwokata przy zatrzymaniu

Adwokat pełni niezwykle ważną rolę podczas zatrzymania i wstępnych czynnościach procesowych. Nasza rola w takich sytuacjach obejmuje zapewnienie, że prawa zatrzymanego klienta są respektowane. Adwokat doradza w kwestii składania oświadczeń i wyjaśnień oraz pomaga w zrozumieniu procedur prawnych, stawianych zarzutów i sytuacji procesowej. Udział adwokata już na etapie zatrzymania może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg postępowania.

Umocowanie adwokata do obrony

Zazwyczaj to sam podejrzany lub oskarżony upoważnia adwokata do reprezentowania go w charakterze obrońcy. W przypadku zatrzymania z uwagi na pozbawienie wolności samego zatrzymanego, nie ma on możliwości skontaktowania się z obrońcą i podpisania upoważnienia do obrony. W takich sytuacjach przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość, by takie upoważnienie do obrony – tj. umocowanie do występowania w sprawie w charakterze obrońcy – podpisały inne osoby niż sam podejrzany. Przykładowo mogą to być członkowie jego rodzinny – żona czy rodzice, ale kodeks postępowania karnego nie ogranicza tutaj prawa także innych osób takich jak znajomi czy wręcz osoby nawet nie znajome dla zatrzymanego. Ważne, by zatrzymany po kontakcie z adwokatem potwierdził współpracę z adwokatem najczęściej poprzez osobiste podpisanie upoważnienia do obrony.

Znaczenie Tajemnicy Adwokackiej

W naszej praktyce prawniczej niezwykle istotne jest przestrzeganie zasady tajemnicy adwokackiej. To zaangażowanie w ochronę i dyskrecję informacji dostarczanych przez naszych klientów jest kamieniem węgielnym naszej etyki zawodowej. Jako adwokaci, jesteśmy zobowiązani do utrzymania najwyższego poziomu poufności we wszystkich sprawach, które nam powierzono. Umożliwia to naszym Klientom czucie się bezpiecznie i swobodnie w dzieleniu się każdym detalem swojej sprawy, wiedząc, że ich prawa są niezachwiane i chronione przez nas, ich adwokatów, którzy nieugięcie strzegą ich interesów. Wszystkie informacje, które zostaną nam przekazane w momencie zatrzymania objęte są tajemnicą adwokacką.

Adwokat w sprawach karnych

Rozumienie swoich praw i wczesne zaangażowanie adwokata mogą mieć decydujące znaczenie dla wyniku sprawy karnej. Jeśli zostałeś zatrzymany lub obawiasz się o swoją sytuację prawną, skontaktuj się z nami, aby omówić swoją sytuację i zapewnić sobie profesjonalną ochronę prawną.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO