Adwokat od stalkingu Wrocław

Skuteczna pomoc w sprawach stalkingu

W Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci w Wrocławiu specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w sprawach dotyczących uporczywego nękania, zwanego stalkingiem. Może polegać ono na trapieniu, dokuczaniu czy niepokojeniu pokrzywdzonych skutkującym przykrością po stronie ofiary, wyrządzeniem jej krzywdy lub spowodowaniem dyskomfortu. Nękanie najczęściej przybiera formę śledzenia, wysyłania niechcianych wiadomości, czy nieustannego kontaktowanie się, które naruszają prywatność i zdrowie psychiczne ofiary.

Co grozi za stalking?

Stalking jest poważnym przestępstwem, wymienionym przez ustawodawcę w art. 190a § 1 kodeksu karnego. Sankcją przewidzianą za to przestępstwo dla sprawców stalkingu jest kara pozbawienia wolności. Prócz samej kary, Sąd może wymierzyć ustaloną kwotę zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych, zasądzić obowiązek zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika procesowego. Nadto możliwym jest również orzeczenia środka karnego w postaci zakazu kontaktowania oraz zakazu zbliżenia się do osoby pokrzywdzonej. W Kancelarii OWO Adwokaci podejmujemy się prowadzenia spraw stalkingowych z pełnym zaangażowaniem, pomagając ofiarom uzyskać sprawiedliwość.

Szczególne przypadki stalkingu – stalking w internecie, stalking w pracy, stalking w szkole:

W dobie powszechnego dostępu do internetu, stalking w sieci staje się coraz bardziej powszechny. Nasza kancelaria skupia się na skutecznej ochronie prawnej w przypadkach cyberprzemocy, obejmującej śledzenie działań w mediach społecznościowych, nielegalne publikacje oraz wszelkie formy nękania online. Inną współczesną formą stalking jest nękanie w miejscu pracy. To poważne naruszenie bezpieczeństwa i komfortu pracownika. Nasi adwokaci pomagają w ustanowieniu ochrony prawnej, dostosowanej do sytuacji zawodowej, zapewniając skuteczną obronę i eliminację zagrożeń. Stalking może dotyczyć także środowiska szkolnego. Kancelaria OWO Adwokaci angażuje się w sprawy związane z nękaniami uczniów czy innych członków społeczności edukacyjnej, dążąc do bezpiecznego otoczenia dla dzieci i młodzieży.

Kim jest przeciętny stalker?

Przeprowadzone analizy wskazują, że częstym źródłem zjawiska nękania jest trudność jednej ze stron związku (czy to małżeńskiego, czy konkubinatu) w zaakceptowaniu zakończenia dotychczasowe relacji. Nękanie najczęściej utrzymuje się przez okres od jednego do sześciu miesięcy, chociaż występują również przypadki nękań trwających przez wiele lat, a nawet przekraczających pięć lat.

Najczęściej wykorzystywanym środkiem nękania jest wykonywanie niepotrzebnych połączeń telefonicznych, zarówno na numery stacjonarne, jak i komórkowe. Oskarżeni to zazwyczaj mężczyźni w wieku od 22 do 40 lat, stanu wolnego, aktywni zawodowo i bezdzietni. W większości przypadków sprawcy przyznają się do winy. Istotnym aspektem jest wcześniejsze poznanie się sprawcy i ofiary, często w ramach bliższych relacji uczuciowych (62,5%). Z analiz wynika, że głównym bodźcem do popełnienia przestępstwa jest trudność w akceptacji faktycznego zakończenia związku (21,8%). Ponadto, inne czynniki obejmują konflikty sąsiedzkie (7,9%), uczucie miłości (7,1%), problemy małżeńskie (6,1%), kwestie rodzinne (5%) i motyw zemsty (4,6%).

Adwokat w sprawie o nękanie – jak udowodnić stalking?

Aby potwierdzić, że osoba dopuszcza się stalkingu, konieczne jest udowodnienie, że jej zachowanie stanowi formę nękania. Nękanie to działania o dużym stopniu uciążliwości, powtarzalne i podejmowane wbrew woli pokrzywdzonej osoby. W pierwszej kolejności, aby udowodnić nękanie, konieczne jest wykazanie, że działania sprawcy stanowią przestępstwo. Aby to zrobić, należy:

  • udowodnić, że istnieje powtarzające się działanie lub zachowanie, które celowo narusza prywatność, godność lub poczucie bezpieczeństwa ofiary,
  • wykazać, że te działania lub zachowania są niepożądane i nieakceptowalne dla ofiary,
  • dowieść, że ofiara próbowała zakończyć te działania lub zachowania, na przykład poprzez bezpośrednią komunikację z osobą dokonującą nękania.

Aby więc udowodnić stalking, niezbędne jest zebranie wystarczającej ilości dowodów potwierdzających ciągłość i powtarzalność zachowań oraz ich związek ze sprawcą. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

  • rejestruj daty i godziny każdego incydentu nękania oraz prowadź dokładny opis tego, co miało miejsce,
  • przechowuj kopie wszelkiej korespondencji, takiej jak e-maile, wiadomości tekstowe czy listy, oraz nagrania rozmów telefonicznych lub spotkań,
  • dokumentuj dowody w postaci notatek, zdjęć lub nagrań wideo potwierdzających nękanie, upewniając się, że masz kopie tych dowodów,
  • zapisuj dane świadków, którzy byli obecni podczas incydentów nękania, a następnie poproś ich o późniejsze złożenie zeznań,
  • zgłoś przypadki stalkingu swojemu przełożonemu lub działowi HR, jeśli nękanie ma miejsce w pracy. Skargę złóż pisemnie, a następnie poproś o spotkanie, na którym przedstawisz okoliczności sprawy,
  • ostatecznie zawiadom organy ścigania – policję lub prokuraturę, przechowując kopie zgłoszenia oraz załączonych dowodów.

Jak długo trwać musi stalking?

Kluczowe jest tu powtarzalne i uporczywe zachowanie sprawcy, wykazujące konsekwencję w celu nękania ofiary. Czy istnieje określony ustawowo czas, w jakim sprawca musi działać? – Nie, taki wyznaczony termin nie istnieje. Musimy jedynie udowodnić, że działania sprawcy są stałe i konsekwentne przez dłuższy czas. Intensywność tych działań może decydować, czy wystarczy kilka dni, tygodni czy miesięcy. Jeśli sprawca nęka ofiarę jedynie sporadycznie, ale nieustannie, okres wymagany do udowodnienia stalking może się wydłużyć. Zdarzają się przypadki, gdy sprawca w krótkim czasie wypełnia znamiona przestępstwa, działając nawet przez kilka dni. Ważne jest jednak, aby dolegliwości, intensywność i skutki tych działań były znaczące i istotne. Najczęściej sprawca działa przez okres od 1 miesiąca do 1 roku.

Adwokat od stalkingu

Adwokat pełni kluczową rolę w sprawach o stalking, oferując kompleksową pomoc prawną. Jego zadaniem jest nie tylko zapewnienie skutecznej obrony ofiary przed nękaniami, ale także skierowanie działań prawnych przeciwko sprawcy. Adwokat specjalizujący się w sprawach stalkingowych pomaga zrozumieć klientowi jego prawa, przygotowuje niezbędną dokumentację i gromadzi dowody oraz reprezentuje interesy klienta przed organami ścigania i sądem. W kontekście spraw stalkingowych, adwokat działa jako skuteczny obrońca praw ofiary oraz inicjator działań prawnych, zmierzających do zakończenia nękania i zapewnienia sprawiedliwości.

Zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmowi Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci w zakresie spraw stalkingowych.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO