Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Wrocław

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w ramach zleceń opartych
o wynagrodzenie ryczałtowe

Prowadzenie spraw o wynagrodzenie dodatkowe dla Firm Budowlanych

Jesteśmy Kancelarią Adwokacką, która doskonale rozumie wyzwania, z jakimi mogą się spotkać firmy budowlane w kwestii wynagrodzeń za prace dodatkowe. Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną, reprezentując naszych Klientów w procesach prawnych związanych z rozliczaniem dodatkowych robót.

Nasza specjalizacja – dochodzenie roszczeń o zapłatę robót dodatkowych:

Reprezentujemy firmy budowlane w sprawach dotyczących naliczania i rozliczania prac dodatkowych. Nasz zespół adwokatów posiada wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w obszarze spraw budowlanych, umożliwiającą nam skuteczne reprezentowanie interesów naszych klientów w kwestiach związanych z wynagrodzeniami za dodatkowe prace.

Zrozumienie branży:

Zdajemy sobie sprawę z dynamiczności oraz nieprzewidywalności procesów budowlanych. Dlatego nasza Kancelaria Adwokacka oferuje holistyczne podejście do rozliczania prac dodatkowych. Współpracujemy z naszymi Klientami, aby zrozumieć specyfikę każdego projektu oraz zapewnić adekwatne wsparcie prawnicze w kwestiach związanych z wynagrodzeniami za prace wykraczające poza zakres umowy pierwotnej.

Obsługa przed sądem:

Nasza Kancelaria Prawna oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów dotyczących wynagrodzeń za prace dodatkowe. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, pomagając w dochodzeniu należnych kwot za dodatkowe prace budowlane.

Roboty dodatkowe- czyli?

Roboty dodatkowe to prace budowlane, które nie zostały uwzględnione w zakresie pierwotnego stosunku zobowiązaniowego. Brak jest jednak jednoznacznej definicji w przepisach, stąd konieczne jest sięgnięcie do orzeczeń sądowych i doktryny prawniczej. Zgodnie z poglądami judykatury roboty dodatkowe odnoszą się do prac wykraczających poza zakres ustalony w projekcie budowlanym lub umowie o roboty budowlane (tak np. wskazuje Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku dnia z 19 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 894/15).

Kluczowym kryterium identyfikującym roboty dodatkowe jest brak możliwości ich przewidzenia w chwili zawierania umowy. Zatem, by sklasyfikować prace budowlane jako dodatkowe, konieczne jest odwołanie się do treści umowy o roboty budowlanej oraz do załączonego do niej projektu budowlanego. Oznacza to, że charakterystyczną cechą robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność w momencie podpisywania umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe a możliwość dochodzenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe

Wynagrodzenie ryczałtowe określa ustaloną kwotę, która pozostaje niezmienna i niezależna od faktycznego zakresu oraz kosztów wykonanych prac. Często zdarza się jednak, że w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się nieprzewidziane prace, wymagające wysokich nakładów finansowych i czasowych. Wykonawca w takich sytuacjach ponosi te koszty na własny rachunek, gdyż umowa nie przewiduje ich zwrotu. Niemniej, jeśli strony nie osiągną porozumienia w tej sprawie, wykonawca nie jest całkowicie bezradny. Może szukać podstaw do zwiększenia wynagrodzenia poza ustalonymi wcześniej warunkami umownymi.

Jednym ze sposobów domagania się dodatkowej zapłaty od inwestora, poza ustaloną kwotą w umowie, jest odwołanie się do przepisów dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wyłącznie prace uwzględnione w umowie. Prace wykraczające poza tę umowę, lecz niezbędne do wykonania, czyli tzw. roboty dodatkowe, stanowią korzyść majątkową dla inwestora, która nie ma oparcia w podstawach prawnych i podlega zwrotowi. Ponieważ prace budowlane nie mogą być fizycznie zwrócone, wykonawca może dochodzić od inwestora równowartości wykonanych prac, wnosząc pozew o wynagrodzenie dodatkowe.

Dlaczego wybrać naszą Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu?

Jesteśmy po to, aby wesprzeć firmy budowlane w sprawach dotyczących wynagrodzeń za prace dodatkowe. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy prawniczej i zaangażowaniu w każdą sprawę, zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie prawnicze i reprezentację na każdym etapie procesu.

Jeśli Państwa firma budowlana szuka profesjonalnej pomocy prawnej w kwestiach dotyczących wynagrodzeń za prace dodatkowe, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i udzielić wsparcia, dopasowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO