Aktualności

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Stalking, czyli uporczywe nękanie

Aby udowodnić nękanie, znane również jako stalking, konieczne jest wykazanie, że zachowanie stalkera rzeczywiście stanowi nękanie. Jest to zachowanie, które można określić jako niezwykle uciążliwe, powtarzające się i realizowane pomimo sprzeciwu osoby poszkodowanej. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, co dokładnie oznacza stalking, czytając więcej na ten temat tutaj. Aby udowodnić nękanie, ważne jest, aby najpierw ustalić, że zachowanie sprawcy stanowi przestępstwo. Oznacza to, że trzeba wykazać:

 1. występowanie powtarzających się działań lub zachowań, które są celowo skierowane na naruszenie prywatności, godności lub poczucia bezpieczeństwa ofiary,
 2. ich nieakceptowalność i brak zgody na takie działania ze strony ofiary,
 3. podejmowane przez ofiarę próby zatrzymania tych działań, na przykład poprzez bezpośredni kontakt ze stalkerem lub zgłoszenie incydentów do odpowiednich organów.

Jakie dowody są potrzebne przeciwko stalkerowi?

Zbieranie dowodów na stalking jest kluczowe, aby móc udowodnić ciągłość i powtarzalność tych działań oraz ich związek ze sprawcą. Do tego celu można podejść na różne sposoby:

 1. dokumentuj daty, godziny i szczegółowy opis każdego incydentu związanego z nękanie,
 2. przechowuj kopie korespondencji (e-maile, SMS-y, listy) oraz nagrania rozmów telefonicznych czy osobistych spotkań,
 3. zbieraj dowody, takie jak notatki, zdjęcia, nagrania wideo, potwierdzające nękanie – ważne jest, aby posiadać kopie tych materiałów,
 4. zaangażuj osoby, które były świadkami nękania, i poproś ich o napisanie pisemnych zeznań oraz złożenie ich później w toku sprawy,
 5. zgłoś przypadki nękania swojemu przełożonemu lub działowi HR, jeśli masz taką możliwość w miejscu pracy. Składając skargę, warto złożyć ją na piśmie i poprosić o spotkanie w celu omówienia sytuacji,
 6. zgłoś nękanie organom ścigania i zachowaj kopie złożonego zgłoszenia oraz załączonych do niego dowodów.

Pomoc adwokata w sprawach o stalking

Bez względu na to, w jakim momencie procesu się znajdujesz, zawsze warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych. Profesjonalista z tej dziedziny może być nieoceniony w zbieraniu dowodów i często proponuje innowacyjne metody wsparcia dla swoich klientów. W dotychczas prowadzonych sprawach sugerowałem następujące metody dokumentowania i pozyskiwania dowodów:

 1. utworzenie dziennika przez osobę pokrzywdzoną, w którym zapisywane są wszystkie nieprzyjemne wydarzenia, wraz z dokładnymi datami, godzinami i miejscami ich wystąpienia,
 2. zainstalowanie kamery w wizjerze drzwi domu, która rejestruje wszelki ruch przed drzwiami i wykonuje zdjęcia lub nagrania wideo,
 3. współpraca z ekspertem kryminalistyki, co umożliwiło odkrycie ukrytego urządzenia do śledzenia pojazdu ofiary,
 4. korzystanie z aplikacji do nagrywania rozmów telefonicznych, co pozwoliło rozpoznać głos stalkera, nawet gdy dzwonił z różnych numerów.

Pamiętaj, że udowodnienie stalkingu może być wyzwaniem, lecz dostępne są narzędzia, które mogą ci w tym pomóc. Istotne jest, aby zgłosić każdy przypadek nękania i odpowiednio zbierać dowody, które mogą być pomocne w twojej sytuacji.

Podsumowanie

Warto mieć na uwadze, że udowodnienie stalkingu może być skomplikowane, jednak są dostępne metody, które mogą okazać się pomocne. Istotne jest, dokładnie gromadzić wszelkie dowody, które mogą pomóc Ci wykazać fakt popełnienia przestępstwa na Twoją szkodę. Pamiętaj, że sprawy dotyczące nękania są nie tylko trudne ze względu na przeżycia pokrzywdzonych, ale też ze względu na procesowe wyzwania związane z dowodzeniem przestępstwa. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551