Umowy cywilnoprawne Wrocław

Sporządzanie umów

W ramach naszej kancelarii adwokackiej, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania umów, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Nasz zespół adwokatów specjalizuje się w tworzeniu umów o różnorodnym charakterze, zapewniając pełną ochronę praw i interesów naszych klientów. W procesie sporządzania umów kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy. Zrozumienie specyfiki danego przedsięwzięcia, transakcji czy współpracy biznesowej jest kluczowe dla stworzenia umowy, która w pełni odzwierciedli intencje stron i jednocześnie zapewni niezbędną ochronę prawno-finansową.

Zasada swobody umów

W Polskim systemie prawnym jednym z fundamentalnych zasad regulujących stosunki umowne jest zasada swobody umów. Zasada ta, wpisana do kodeksu cywilnego, stanowi, że strony mają prawo swobodnego kształtowania treści umowy, pod warunkiem zgodności z prawem. Oznacza to szeroki zakres autonomii w decydowaniu o warunkach umownych, takich jak cena, przedmiot umowy, terminy czy świadczenia stron. Zasada swobody umów daje zatem elastyczność w dostosowywaniu umowy do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Warto jednak pamiętać, że swoboda ta nie jest całkowita i podlega pewnym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego. Dobry prawnik od sporządzania umów będzie w stanie odpowiednio doradzić, jak umowę przygotować i które elementy – w zależności od interesu klienta – będą najistotniejsze.

Rodzaje umów tworzone przez naszą Kancelarię

Nasza kancelaria adwokacka w Wrocławiu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania różnorodnych umów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Specjalizujemy się w opracowywaniu umów o różnym charakterze, obejmując szeroki zakres dziedzin prawa. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów umów, które tworzymy, zapewniając profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do konkretnych potrzeb klienta:

1. umowy handlowe: obejmują umowy sprzedaży, umowy agencyjne, umowy dystrybucyjne, a także umowy o współpracy handlowej. Pomagamy naszym klientom w negocjacjach warunków umownych, dbając o ich interesy,

2. umowy cywilnoprawne: opracowujemy umowy z zakresu prawa cywilnego, takie jak umowy darowizny, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Dzięki naszemu doświadczeniu, tworzymy dokumenty doprecyzowane i zabezpieczające prawa stron,

3. umowy z zakresu prawa pracy czy zakazu konkurencji: pomagamy w przygotowywaniu umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia czy umów dotyczących zakazu konkurencji. Nasza kancelaria dba o to, aby dokumenty te były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy,

4. umowy dotyczące nieruchomości: przygotowujemy lub analizujemy umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości, dzierżawy gruntów, najmu lokalu tak, by zapewnić naszym klientom właściwą ochronę prawną dostosowaną do danego przedsięwzięcia,

5. umowy budowlane: wspieramy klientów w sporządzaniu umów związanych z inwestycjami, takich jak umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane czy umowy podwykonawstwa,

6. umowy nienazwane: opracowujemy umowy, które nie są wprost zdefiniowane w kodeksie cywilnym lub te z pogranicza regulacji.

Analiza umów – zapewniamy bezpieczeństwo prawne dla naszych Klientów

W naszej kancelarii adwokackiej w Wrocławiu skupiamy się nie tylko na sporządzaniu umów, ale także na ich kompleksowej analizie. Rozumiejąc, że prawidłowa konstrukcja umowy to fundament sukcesu w relacjach prawnych, oferujemy naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawnie. Kluczowym celem naszych analiz jest nie tylko identyfikacja potencjalnych ryzyk prawnych, ale także zapewnienie naszym klientom optymalnych warunków umownych. Przed przystąpieniem do analizy umowy, nasi doświadczeni prawnicy dokładnie rozpoznają kontekst prawny, w jakim umowa ma być zawarta. To pozwala nam lepiej zrozumieć specyfikę danej sytuacji i dostosować analizę do konkretnych potrzeb klienta. Podczas analizy skupiamy się na identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych, które mogą wyniknąć z danego zapisu umownego, co pozwala nam antycypować ewentualne trudności. Na podstawie zebranej wiedzy i identyfikacji trudności, proponujemy optymalne zmiany w warunkach umownych. Naszym celem jest stworzenie kontraktu, który chroni interesy klienta, jednocześnie respektując prawa i obowiązki drugiej strony. W trakcie analizy zwracamy uwagę nie tylko na poszczególne klauzule, ale również na ogólną spójność umowy. Zapewniamy, że wszystkie zapisy są ze sobą zgodne i tworzą jednolitą całość. Po zakończeniu analizy przedstawiamy klientowi nasze wnioski i rekomendacje. Jesteśmy otwarci na dyskusję i gotowi do dostosowania umowy do ewentualnych sugestii klienta.

Dlaczego Warto Skorzystać z Naszych Usług?

Musisz pamiętać, że umowy tworzy się na złe czasy. Oznacza to, że nawet jeżeli pozornie nie widzisz zasadności sporządzania ich przez Kancelarię to warto w to zainwestować, by oszczędzić sobie późniejszych problemów. Te mogą pojawić się, gdy Twój kontrahent nie wywiąże się z umowy lub gdy zaistnieje zdarzenie, którego początkowo nie przewidywałeś. Dobrze przygotowana przez adwokata umowa zabezpieczy Cię w razie przewidywalnych i nieprzewidywalnych okoliczności. Nasz zespół adwokatów posiada doświadczenie w sporządzaniu różnorodnych umów, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Dbamy o to, aby każda umowa była precyzyjna, klarowna i skutecznie chroniła prawa i interesy naszych mocodawców. Zrozumienie potrzeb klienta jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu możemy dostosować treść umowy do konkretnego kontekstu i sytuacji.

Zaufaj naszej kancelarii adwokackiej w kwestii sporządzania umów. Jesteśmy gotowi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom, dostarczając kompleksowe i profesjonalne usługi prawne. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i skorzystać z naszej wiedzy.

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551
Zespół prawny kancelarii adwokackiej OWO