Aktualności

15 marca, 2024

5 najczęstszych błędów w postępowaniu karnym: jak ich uniknąć?

15 marca, 2024

Nie popełniaj błędów!

W świecie prawa karnego, gdzie stawka jest wysoka, każdy drobny błąd może mieć poważne konsekwencje. Dlatego istotne jest, aby osoby znajdujące się w centrum postępowania karnego były świadome najczęstszych potknięć, które mogą im również się przytrafić. W tym artykule omówimy pięć powszechnych błędów i podamy wskazówki, jak ich unikać, aby skutecznie bronić swoich praw.

Błąd nr 1 – nieprzestrzeganie terminów ustawowych

Niezachowanie terminów w postępowaniu karnym może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, od utraty uprawnień do występowania w charakterze strony po brak możliwości złożenia apelacji lub zażalenia. Kodeks postępowania karnego wyróżnia kilka okresów liczonych w dniach, jak np. złożenie wniosku o uzasadnienie lub wniesienie środka zaskarżenia. Ustawodawca przyjął też kilka konkretnych etapów w toku procesu, do upływu których można wykonać określone czynności – np. złożenie wniosku o działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego czy ostateczne wnioski dowodowe. Konsekwencją nieprzestrzegania terminów będzie utrata praw procesowych np. do skutecznego złożenia apelacji. Spóźniony wniosek dowodowy lub wniosek o dobrowolnie poddanie karze mogą negatywnie wpłynąć na ostateczny wynik sprawy. Jak unikać tych błędów? Upewnij się, że znasz i rozumiesz wszystkie ważne terminy w Twojej sprawie – na złożenie apelacji, na zgłoszenie świadków, czy na zapoznanie z aktami. Utrzymuj stały kontakt ze swoim adwokatem i współpracuj z nim, aby śledzić i zarządzać wszystkimi terminami w Twojej sprawie.

Błąd nr 2 – nieodbieranie korespondencji z sądu

Ignorowanie korespondencji sądowej to jeden z najczęstszych błędów. Nasi klienci, często wychodzą z mylnego założenia, że nieodebranie listu z sądu, skutkuje niezawiadomieniem ich o sprawie i może wpłynąć na przedłużenie postępowania lub uchylenie wyroku w przyszłości. Przepisy jednak wyraźnie formułują tzw. fikcję doręczenia, czyli domniemanie, że treść kierowanej korespondencji jest adresatowi znana jeżeli jej nie odbierze od razu lub w terminie 14 dni z urzędu pocztowego. Każdy dokument z sądu może natomiast zawierać kluczowe informacje dotyczące Twojej sprawy, od terminów rozpraw po orzeczenia sądu, w tym np. wyrok z uzasadnieniem, od odebrania którego liczony jest termin do zaskarżenia wyroku. Jak tego unikać? Zawsze bądź na bieżąco z korespondencją sądową. Jeśli czekasz na ważną decyzję, wyrok czy zawiadomienie – regularnie sprawdzaj pocztę. W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z sądem lub swoim adwokatem.

Błąd nr 3 – niezgłoszenie wniosków dowodowych

Trzecim błędem jest niezgłaszanie wniosków dowodowych w ogóle lub w ograniczonym zakresie. Co prawda w postępowaniu karnym to oskarżyciel musi dowieść winy oskarżonego, a nie odwrotnie, lecz brak składania wniosków dowodowych może paradoksalnie pomóc naszym przeciwnikom. Należy bowiem pamiętać, że dowody – w tym te dotyczące niewinności – są kluczowe, a ich brak może osłabić Twoją pozycję w procesie. Jak tego unikać? Starannie przygotuj swoją strategię obrony. Przemyśl, jakie dokumenty, jacy świadkowie lub jakie okoliczności mogą pomóc w Twojej sprawie. Następnie sporządź ich listę i przedstaw na piśmie sądowi wraz z uzasadnieniem dlaczego domagasz się przeprowadzenia danego dowodu. Współpracuj z adwokatem, aby upewnić się, że wszystkie istotne dowody zostaną zgłoszone.

Adwokat jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Adwokat pełniący rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego to nie tylko reprezentant, ale również doradca i obrońca interesów klienta. Jego doświadczenie i wiedza prawna są kluczowe w skutecznym manewrowaniu przez skomplikowane procedury prawne, formułowanie wniosków dowodowych, a także w reprezentowaniu oskarżyciela posiłkowego przed sądem. Adwokat zapewnia, że głos pokrzywdzonego zostanie należycie usłyszany i wzięty pod uwagę. Dobrze przygotowany pełnomocnik jest w stanie trafniej zadawać pytania świadkom, lepiej uzasadnić przeprowadzenie określonych czynności dowodowych czy sprzeciwiać się wnioskom obrońców oskarżonego.

Błąd nr 4 – nieprawidłowe zadawanie pytań świadkom lub niezadawanie ich w ogóle

Czwartym błędem jest nieefektywne wykorzystanie przesłuchania świadków. Osoby niebędące zawodowymi pełnomocnikami lub obrońcami często błędnie zadają pytania. Należy bowiem pamiętać, że ich istotą ma być zapytanie o daną okoliczność czy fakt świadka, a nie odpowiadanie za niego lub stawianie samodzielnych tez. Temu służą własne wyjaśnienia lub zeznania. Świadek ma natomiast odpowiedzieć na pytanie, które muszą, wobec tego być precyzyjne, konkretne i możliwie proste. Zadawanie nieodpowiednich pytań lub ich całkowity brak może zaważyć na wyniku sprawy. Jak tego unikać? Przygotuj się do przesłuchania. Przemyśl pytania, które mogą pomóc w wydobyciu kluczowych informacji i spisz je na kartce. Dobry adwokat zawsze przygotowuje pytania w toku opracowywania skutecznej strategii przesłuchania.

Błąd nr 5 – składanie wyjaśnień ponad potrzebę lub niedotyczących sprawy

Ostatnim błędem jest nadmierne wyjaśnianie lub mówienie o rzeczach nieistotnych dla sprawy. To może wprowadzić zamieszanie i osłabić Twoją pozycję. Sam oskarżony powinien wyjaśniać tylko istotne okoliczności, pamiętając, że przysługuje mu prawo do tego by wyjaśnień nie składać w ogóle, czy odmawiać odpowiedzi na zadawane pytania. Bądź zwięzły i skup się na istotnych faktach. Przed rozmową z organami ścigania lub zeznawaniem w sądzie, omów strategię z adwokatem. Pamiętaj, że każde Twoje słowo może być analizowane i interpretowane w kontekście sprawy, a każda okoliczność, która się nie potwierdzi lub okaże nieprawdziwą, nawet jeśli dotyczy faktów nieistotnych, może przesądzić o Twojej niewiarygodności. Jak tego unikać? Mów jasno i na temat.  Bądź precyzyjny i trzymaj się przedmiotu sprawy, a nie wszystkich pobocznych i wyłącznie dla Ciebie ważnych wątków. Współpracuj z adwokatem, aby przygotować skuteczną i zwięzłą linię obrony.

Podsumowanie

Pamiętaj, że skuteczna obrona w postępowaniu karnym wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także strategicznego podejścia i unikania powszechnych błędów. Współpraca z doświadczonym adwokatem jest kluczowa, aby zrozumieć zawiłości procesu i odpowiednio bronić swoich praw. Kancelaria OWO Adwokaci z przyjemnością pomoże Ci w nawigowaniu przez te trudne wody i zapewni, że Twoje prawa będą chronione na każdym kroku procesu.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551