Aktualności

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii odwykowej w sprawie dotyczącej narkotyków

W przypadku zatrzymania związanego z przestępstwami narkotykowymi i wynikającymi z tego tytułu konsekwencjami takimi jak grożąca kara, tymczasowe aresztowanie czy zabezpieczenie majątkowe, nasi Klienci często dochodzą do wniosku, że ich problemy wynikają z uzależnienia od narkotyków. Staramy się zawsze pomóc im nie tylko w uregulowaniu ich sytuacji prawnej, ale także wesprzeć w podejmowanym procesie terapeutycznym. W niniejszym wpisie opowiemy o tym, jakie konsekwencje dla podejrzanego czy oskarżonego może mieć fakt podjęcia w toku sprawy terapii odwykowej.

Posiadanie narkotyków w związku z uzależnieniem

Często przestępstwo posiadania narkotyków wynika z wcześniejszego ich nabycia lub wyprodukowania na własny użytek. Dotyczy to zarówno zakupu gotowego środka odurzającego lub wyhodowania własnego krzaczka marihuany. Przestępstwa te, jeżeli wynikają z uzależnienia sprawcy są najczęściej popełniane w związku z tym uzależnieniem. Oskarżony popełnia przestępstwo posiadania narkotyków, ponieważ zakupił je w celu spożycia. W takich sytuacjach ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje na celowość podjęcia przez sprawcę leczenia odwykowego, ale niezmiennie kluczowa jest tutaj wola samego sprawcy.

Przyznać się czy nie przyznać do posiadania narkotyków?

Jeżeli zostałeś zatrzymany i w Twojej kurtce, samochodzie czy mieszkaniu znaleziono narkotyki, to fakt ten wystarczy do przypisania Ci odpowiedzialności za przestępstwo ich posiadania. W Polsce karane jest nawet przechowywanie środków odurzających „dla kogoś”, czy „przypadkowo” więc tym bardziej, gdy narkotyki te należą do Ciebie. Jeżeli jednak zostały Ci podrzucone lub ktoś je u Ciebie omyłkowo zostawił o czym nie wiedziałeś to wówczas warto walczyć o uniewinnienie. W przypadku posiadania narkotyków, do których wyłącznie Ty miałeś dostęp i które są Twoje warto rozważyć przyznanie się do popełnienia przestępstwa. Doprowadzi to do łagodniejszego potraktowania przez sąd w przyszłości. Pamiętaj jednak, by rozważać przyznanie wyłącznie co do przestępstwa posiadania, albowiem w pozostałych przypadkach perspektywa skutecznej obrony może się zmieniać.

Wywiad i kwestionariusz terapeuty od uzależnień

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że sprawca jest osobą uzależnioną, zarządza się zebrania wywiadu na temat zażywania narkotyków przez zatrzymanego. Wywiad taki przeprowadza certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Badanie takie polega na zebraniu w formie kwestionariusza informacji na temat zażywanych substancji, ilości, częstotliwości i rodzaju, a także ogólnego samopoczucia i zdrowia. Następnie specjalista wskazuje, jakie kroki należy podjąć w celu przeciwdziałania uzależnieniu zalecając przykładowo podjęcie terapii w ośrodku zamkniętym lub terapii stacjonarnej. W kwestionariuszu wskazuję się też czy badany wyraża chęć podjęcia określonej terapii.   

Korzyści z podjęcia terapii w toku procesu

Wyrażenie przez oskarżonego chęci na podjęcie terapii odwykowej to ważny krok do poprawy jego sytuacji życiowej i zdrowotnej. Ma on również pozytywny wpływ na jego sprawę karną, jeżeli tylko faktycznie i w sposób zdeterminowany terapię tę sprawca podejmie. Początkowo może to być nawet podstawowa terapia dzienna w ośrodku przy Stowarzyszeniu MONAR. Jeżeli terapia ta będzie skutecznie prowadzona, a oskarżony sumiennie będzie uczęszczał na spotkania to wówczas może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Kolejnym bardzo korzystnym rozwiązaniem przewidzianym przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii jest możliwość zawieszenia postepowania na czas leczenia oraz zawieszenia wykonania orzeczonej później kary. Ponadto nawet w przypadku surowych kar pozbawienia wolności, wobec sprawców uzależnionych, a chcących podjąć terapię sąd może orzec o umieszczeniu w ośrodku leczniczym przed osadzeniem w zakładzie karnym. Jeżeli terapia przebiegnie pomyślnie to jest możliwość, że sprawca całość kary odbędzie wyłącznie w ośrodku leczenia.

Adwokat od Spraw Narkotykowych:

W Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci we Wrocławiu specjalizujemy się w obszarze obrony w sprawach narkotykowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o posiadanie narkotyków, handel narkotykami, ich produkcję czy wprowadzenie do obrotu. Zajmujemy się sprawami zarówno niewielkich ilości, pozwalających nawet na wywalczenie warunkowego umorzenia postepowania, jak również większych sprawach liczonych w setkach kilogramów środków odurzających. W przypadkach zarzutów dotyczących narkotyków, kluczowe jest skorzystanie z usług doświadczonego adwokata ds. spraw narkotykowych.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551