Aktualności

15 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Charakter przestępstwa posiadania narkotyków

Posiadanie narkotyków, wbrew powszechnemu przekonaniu staje się coraz bardziej pospolitym przestępstwem, takim jak kradzież czy jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Nie umniejsza to karalności danego przestępstwa, ale z uwagi na fakt, że narkotyki są dzisiaj powszechnie dostępne, a wiele osób zażywa je okazjonalnie lub w ramach podejmowanego leczenia np. terapii marihuaną, to kary orzekane za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych nie są surowe. Wszystko zależy jednak od okoliczności danej sprawy.

Posiadanie, udzielanie a produkcja narkotyków

Kluczowym dla kwalifikacji prawnej czynu oraz wymiaru kary, jest przyczyna posiadania narkotyków. Ich ujawnienie w kurtce, samochodzie czy mieszkaniu zawsze powodować będzie przedstawienie zarzutu posiadania narkotyków. Samo posiadanie jest bowiem przestępstwem tzw. formalnym, czyli niewymagającym skutku np. w postaci zażycia narkotyków. Nawet jeżeli podejrzany nigdy nie brał żadnych środków odurzających, ale w jego kurtce jest 5g tzw. ziela konopi innych niż włókniste – to za jego posiadanie poniesie odpowiedzialność karną. Jeżeli natomiast posiadanie związane jest z handel narkotykami to wówczas sprawca poniesienie surowszą odpowiedzialność. Jeszcze większa kara czeka tego kto narkotyki wytwarza. Jeżeli wskutek jego działań powstanie znaczna ich ilość to przestępstwo to jest zbrodnią zagrożoną karą od 3 lat pozbawienia wolności. Zarówno jednak udzielanie narkotyków jak i ich produkcja wymagają udowodnienia tego przez organy ścigania, co nie jest już takie proste, jak w przypadku posiadania środków odurzających.

Znaczna ilość lub przypadek mniejszej wagi

Czynnikiem mogącym złagodzić lub zwiększyć odpowiedzialność karną i sam wymiar kary za posiadanie narkotyków jest ich ilość. Jeżeli oskarżony ma w dyspozycji przykładowo taką liczbę tabletek zawierających MDMA, która wystarczy by odurzyć kilkadziesiąt osób – np. 100 mg – to wówczas sprawca odpowie za posiadanie znacznej ilości tej substancji (od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności). Jeżeli natomiast w jego posiadaniu znajdowała się jedna porcja dla samego siebie to wówczas czy ten może być kwalifikowany, jako wypadek mniejszej wagi zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku. Uzupełniające te informację wskazać należy, że za samo „zwykłe” posiadanie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Warunkowe umorzenie postępowania

Zarówno w sytuacji wypadku mniejszej wagi, jak i wspomnianego typu podstawowego, czyli „zwykłego” posiadania możliwe jest odstąpienie od wymierzenia kary lub warunkowe umorzenie postępowania. Niezbędne do tego jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz wykazanie, że w przypadku danego sprawcy brak wymierzenia kary będzie również wystarczający, by nigdy więcej nie popełnił przestępstwa. Wymogiem jest też brak uprzedniej karalności, a zatem „furtka” pozostaje dostępna tylko dla osób wcześniej niekaranych nawet za inne występki. Z uwagi na konieczność wspomnianego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy niezbędne jest również przyznanie się do przestępstwa, choć nie jest to już kodeksowy wymóg.

Strategia i taktyka w składaniu wniosków dowodowych

Składanie wniosków dowodowych to nie tylko formalność, ale często strategiczne działanie w procesie karnym. Strony powinny dokładnie przemyśleć, jakie dowody są rzeczywiście istotne dla sprawy, a także jak ich zgłoszenie wpłynie na całościową narrację procesową. Warto mieć na uwadze, że nadmiar wniosków o dopuszczenie dowodów, szczególnie tych mało istotnych, może rozmyć kluczowe argumenty. Dobrze też na bieżąco reagować na sytuację procesową i składać wnioski – przykładowo – podważające wiarygodność danego świadka, który właśnie został przesłuchany. Moment składania wniosków jest również istotny, albowiem niektóre okoliczności warto podnosić już na początku procesu, a inne na jego końcu.

Posiadanie narkotyków – jak może pomóc adwokat?

W Kancelarii Adwokackiej OWO Adwokaci we Wrocławiu specjalizujemy się w obszarze obrony w sprawach narkotykowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach o posiadanie narkotyków, handel narkotykami, ich produkcję czy wprowadzenie do obrotu. Zajmujemy się sprawami zarówno niewielkich ilości, pozwalających nawet na wywalczenie warunkowego umorzenia postepowania, jak również większych sprawach liczonych w setkach kilogramów środków odurzających. W przypadkach zarzutów dotyczących narkotyków, kluczowe jest zatem skorzystanie z usług doświadczonego adwokata ds. spraw narkotykowych.

Zobacz także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

18 marca, 2024

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak się bronić?

15 marca, 2024

Jak prawidłowo złożyć wniosek dowodowy w sprawie karnej?

15 marca, 2024

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

15 marca, 2024

Jak udowodnić stalking?

15 marca, 2024

Jak zostać oskarżycielem posiłkowy w sprawie karnej

15 marca, 2024

Podjęcie terapii w sprawie karnej

15 marca, 2024

Sprawa narkotykowa – jak się bronić?

15 marca, 2024

Skontaktuj się z nami
OWO Adwokaci

biuro@owo-adwokaci.pl
Adwokat Artur Obarzanek
tel: +48 606 371 452
Adwokat Aleksandra Włodarczyk - Ochenkowska
tel: +48 794 984 811
Adwokat Kamil Ochenkowski
tel: +48 605 167 551